Գտնված գործերի քանակը՝ 26936


* Արդյունքները դասավորվում են ըստ նախադեպային գործերի և ըստ գործերի արդիականության
* Համակարգը հոդվածները գտնում է ավտոմատ եղանակով տեքստային անալիզի միջոցով և հնարավոր են որոշակի տեխնիկական անհամապատասխանություններ և անճշտություններ